С нашата интегрирана система за управление (IMS) гарантираме най-високата степен на качество на предлаганите за нашите клиенти услуги. Използването на синергии и преплитането на ресурси позволяват по-гъвкаво, ефикасно управление. Процеси и процедури се разглеждат от различни гледища и възможни пресечни точки между системите се дефинират и оптимизират. Изискваните от съответните стандарти редовни самопроверки, напр. одити, прегледи и др., покриват всички области на IMS без голям допълнителен разход.

 

 

Предимства на нашия принцип:

 

 • Показване на потенциал за подобрение
 • Подобрена комуникация
 • Подобрен анализ на данни
 • Възможност за разширяване и гъвкавост
 • Повишаване на мотивацията на сътрудниците чрез прозрачни структури
 • Обучение и сенсибилизация

 

 

Освен това работим по:

 

 • ISO 26000 (Насоки за действие относно Corporate Social Responsibility)
 • ISO 27000 (Информационна сигурност)
 • ISO 31000 (Управление на риска)
 • ISO 22000 (Безопасност на храните)
 • IFS (Международен стандарт за храните)
 


Нашата интегрирана система за управление е сертифицирана по:

 

 • ISO 9001 (Управление на качеството)
 • ISO 14001 (Управление на околната среда)
 • EMAS
 • OHSAS 18001 (Управление на условията на труда)
 • EMAS