Политика на концерна

 

Нашата фирмена политика е насочена към цялостен принципен подход, който включва следните основни теми:

 

  • Организационно ръководство
  • Права на човека
  • Работни практики
  • Околна среда
  • Честни работни и бизнес практики
  • Потребителски въпроси
  • Включване и развитие на общността (обществото) 

 

Чрез нашата интегрирана система за управление гарантираме, че тези принципи и основни идеи на организацията се поддържат навътре и навън.

Политика на концерна-публикация

Отворени публикации - Свободно публикуване