Corporate Social Responsibility (CSR) се пише с главни букви. SIMACEK Facility Management Group GmbH е фирма с традиции в областта на управлението на фасилити услугите. Ние виждаме себе си като професионален партньор с голямо разбиране за качество и устойчивост.

 

Zukunftssicher!

 

Понятието за отговорност разбираме на основата на „обществената отговорност (CSR/устойчивост)“. Отговорно фирмено управление за нас означава балансиран мениджмънт, който гарантира икономическа, екологична и социална устойчивост.

 

В нашите действия се опираме на следните принципи:

  • Фокусирани върху клиента
  • Уважение
  • Отговорност
  • Толерантност 
  • Почтеност