Прозрачни екологични мерки​

 

Засилването на екологичното съзнание на служителите е важна задача за SIMACEK, така че този въпрос е част от редовните инструктажи на персонала. Така служителите могат да действат като мултипликатор и да спазват екологично поведение и на място при клиента. Ние правим действията си в областта на екологията прозрачни, като предоставяме екологичните мерки на заинтересованите страни. За целта публикуваме регулярно актуалния доклад за екологията (като файл за сваляне), който съдържа най-важните показатели за околна среда, примерно количество отпадъци, разход на енергия и вода и т.н.
 

 

 

проверено според EMAS

 

 

Нашите цели:

  • Пестене на енергия
  • По-малко вредни емесии
  • Използване на екологични средства
  • Намаляване на отпадъците
  • Консултиране на клиенти относно превенциите

 

 

 

 

 

 

Оптимално съставени маршрутни планове и обмислено разпределение на обслужваните обекти за по-кратки разстояния намаляват разхода на гориво. Предпочитания избор на регионален доставчик, използването на телеконферентни връзки вместо пътувания,  редовни обучения –  по този начин ние щадим околната среда. Ние използваме компетентността на нашите доставчиците, въвеждаме нови технологии и оптимизираме работните процеси във връзка с енергийния баланс и екологичното въздействие. За всичките наши обекти ние сме разработили концепция за управление на отпадъците.

 

Нашето екологично поведение се вижда в екологичните ни действия. SIMACEK Facility Management Group GmbH се захранва с ток изцяло от водноелектрически централи. Това означава намаляване на емисиите на CO2 с неутрална енергия. Водната енергия е най-важния и икономичен източник за ток. Вместо с много думи ние убеждаваме с дела – виж сертификат „Ток от водна електроцентрала“.

 

Ние сме едно екологично предприятие и се числим към онези, които пазят околната среда, пестят разходи и правим Виена като град още по-привлекателен. 

 

В областта на поддържащото почистване ние от години използваме изключително продуктите на Tana Professional, които се произвеждат при екологично чисти производствени процеси и с постоянното намаляване на  вредните вещества и електроенергия. Почистващите вещества се произвеждат чрез използването на възобновяеми суровини, като например иновативния продукт за почистване повърхности от серията  Green Care Line SR 15, който при правилно дозиране пести разходи и не замърсява околната среда.