Когато поддръжката не трябва да чака. Техническото сградно оборудване е сърцето на всеки недвижим имот. SIMACEK гарантира за своите клиенти безупречната експлоатация на всички технически съоръжения и уреди и предлага управление на повредите, включително превантивни мерки, през цялото денонощие. Ние поддържаме, обслужваме, инспектираме, ремонтираме и внимаваме всички законови разпоредби да бъдат спазени. Освен това, естествено, консултираме нашите клиенти още при проектирането и строителството на технически съоръжения.
 

 

Зелена светлина!
 

Нашите услуги:

 

  • Техническо управление на повредите
  • Поддръжка на технически съоръжения
  • Обслужване на технически съоръжения
  • Инспекция на технически съоръжения
  • Ремонт на технически съоръжения