Концернът SIMACEK притежава многобройни сертификати за удостоверяване на качеството.

Нашата интегрирана, информационно обслужвана система за управление е сертифицирана по

 

  • ISO 26000 (Насоки за действие относно Corporate Social Responsibility)
  • ISO 27000 (Информационна сигурност)
  • ISO 31000 (Управление на риска)
  • ISO 22000 (Безопасност на храните)
  • IFS (Международни Хранителни Стандарти)