Визията на SIMACEK е да бъде най-добрият доставчик във всички свои сфери на дейност и всички региони. Устойчиво и в най-добрия интерес на хората, които работят с нас.

 

Да бъдем най-добрите за нас означава:

 

  • Да сме най-добрият работодател за нашите служители.
  • Да извършваме отлични дейности за нашите клиенти.
  • Да предлагаме изключително качество и сигурност във всички сфери на дейност.
  • Да предлагаме устойчив печеливш растеж.
  • Да засилваме позицията на SIMACEK чрез иновация, обучение и технология.

 

Нашите фирмени ценности:

 

  • Лоялност
  • Отговорност
  • Уважение
  • Толерантност
  • Ориентация към клиента

 

Тези стойности и принципи важат за всички служители, от ръководителите, през служителите до нашите партньори.