Хигиенните продукти са неотменими помощници във всички области, където се поставят високи изисквания за чистота. SIMACEK ще отговори на този стремеж към чистота, благополучие и опазване на здравето, предоставяйки иновативни и проверени съгласно международни стандарти продукти.

 

Отлично качество, устойчивост, професионално консултиране и обслужване – това са критериите, по които SIMACEK предоставя утвърдени хигиенни продукти на всички клиенти.

 

 

Чисто и хигиенично!

Нашите продукти се използват винаги там, където се изисква чистота и хигиена:

 
  • Умивалници и тоалетни
  • Обществени кухни и ресторанти
  • Болници, лекарски кабинети и практики
  • Домове за възрастни хора, хосписи и здравни центрове
  • Административни сгради и центрове
    за клиенти
  • Хотели и ресторанти
  • Сервизи и производствени заводи