Hodnoty společnosti SIMACEK jsou nedílnou součástí chodu firmy a určují směřování všech našich obchodních aktivit. Stanovují zásady chování k sobě navzájem, k obchodním partnerům, zákazníkům i dodavatelům. V neposlední řadě také definují principy komunikace s majiteli společnosti, tedy s rodinou Simacek. Pevně věříme, že hodnoty společnosti SIMACEK budou základem našeho úspěchu i v budoucnu. Pět principů – ekonomika, ekologie, společenská odpovědnost, kvalita a bezpečnost – je odvozeno od našich pěti základních hodnot: orientace na zákazníka, úcta, zodpovědnost, tolerance a čestnost.