Pomocí našeho integrovaného systému řízení (ISŘ) zajišťujeme nejvyšší míru kvality služeb poskytovaných našim zákazníkům. Využití synergií a seskupování zdrojů umožnuje užší, efektivnější řízení. Procesy a postupy jsou posuzovány z nejrůznějších úhlů pohledu a jsou definována a optimalizována možná rozhraní mezi systémy. Vlastní kontroly požadované příslušnými normami, např. audity, pokrývají všechny oblasti ISŘ bez dalších nákladů.

 

 

Výhody tohoto přístupu:

 

  • Upozornění na potenciál pro zkvalitnění
  • Zlepšená komunikace
  • Zlepšená analýza dat
  • Rozšiřitelnost a flexibilita
  • Zvýšení motivace pracovníků na základě transparentních struktur
  • Školení a senzibilizace
 


Náš integrovaný systém řízení je certifikovaný podle:

 

  • ISO 9001 (Řízení kvality)
  • ISO 14001 (Ochrana životního prostředí)

 

SIMACEK FACILITY CZ, spol. s r.o., se v roce 2018 stala součástí KPKB – Komory podniků komerční bezpečnosti České republiky.