Ve smyslu zákona o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb., je každý zaměstnavatel s více než 25 zaměstnanci v pracovním poměru povinen zaměstnávat 4 % osob se zdravotním postižením. Pokud tuto podmínku nesplňuje, má zaměstnavatel povinnost nemalého odvodu do státního rozpočtu. Tomuto naprosto neefektivnímu odvodu se vaše firma může vyhnout odběrem výrobků nebo služeb od zaměstnavatele, který má více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením. 

 

Tvoříme silný tým!

Vzhledem k tomu, že více než 60 % zaměstnanců firmy SIMACEK HS, spol. s r.o., jsou osoby se zdravotním postižením (OZP), můžeme vám nabídnout možnost plnění povinného podílu stanoveného zákonem o zaměstnanosti, a to formou náhradního plnění, tj. odběrem našeho zboží nebo služeb.