Svým klientům poskytujeme správu objektů a budov. Naše služby mohou využít právnické i fyzické osoby. Mezi nejžádanější služby správy objektů a služeb patří obstarávání záležitostí spojených se správou domu nebo jakékoliv budovy. Je to např. zajištění klidného a stálého provozu, údržba a opravy budov, zajištění úklidů v okolí domů a budov, řešení a odstraňování havarijních stavů, zajištění revizí a mnoho dalších, také administrativních služeb. Dále pak poskytujeme např. poradenství při koupi a prodeji nemovitosti včetně zajištění všech potřebných dokumentů nebo zaměření revitalizace budov.

Ve společnosti SIMACEK se staráme, aby technické vybavení a zařízení fungovaly bezchybně, nabízíme non stop službu pro případ poruchy včetně preventivní údržby, každý den v roce. Udržujeme, servisujeme, kontrolujeme a opravujeme zařízení, zajišťujeme, aby byly v souladu se všemi požadavky. Není třeba dodávat, že zákazníkům poradíme při plánování a stavbě technických zařízení.
 

 

Připraveni
 

Naše služby zahrnují:

 

  • Technická správa budov
  • Údržba technických zařízení
  • Manipulace s technickým zařízením
  • Inspekce a kontrola technického vybavení
  • Opravy technického vybavení