Vă mulțumim pentru interesul dumneavoastră cu privire la postul publicat de noi. Protecția datelor personale ale dumneavoastră este foarte importantă pentru noi. De aceea, în continuare vă informăm despre colectarea, prelucrarea și utilizarea datelor dumneavoastră în cadrul procesului de candidatură derulat de noi, în calitate de operatori de date personale, conform normelor specifice privind protecția datelor, în special Regulamentul general privind protecția datelor personale nr. 679/2016:
 
S.C. SIMACEK Facility Services RO S.R.L.
Nr. de Ordine în Reg. Com: J12/616/2010
CUI: RO 23678720
 
S.C. SIMACEK Cleaning S.R.L.
Nr. de Ordine în Reg. Com: J12/91/2002
CUI: RO 14395512
 
S.C. SIMACEK Gardening S.R.L.
Nr. de Ordine în Reg. Com: J12/193/2004
CUI: RO 16055843
 
S.C. SIMACEK Security S.R.L
Nr. de Ordine în Reg. Com: J24/1068/2015
CUI: RO 35175838
 
Colectarea datelor și categoriile de date personale prelucrate
În cadrul candidaturii dumneavoastră, noi colectăm și prelucrăm următoarele date de candidatură personale:
•   Nume, prenume
•   Adresa
•   Număr de telefon
•   E mail
•   Documente de candidatură (scrisoare de intenție, CV, diplome, certificate și altele similare).
 
Alte informații suplimentare, colectate pe perioada recrutării: postul pe care aplică persoana vizată, locația (ex. România), tipul de proiect, date privind așteptările salariale, rezultatele testărilor de evaluare (raportat la competențele pe care le-am impus în anunțul de angajare), etapa din procedura recrutării în care se află candidatul, concluziile rezultate în urma interviurilor purtate cu persoana vizată, recomandări pe care le fac alți salariați de-ai noștri cu privire la candidat, precum și aprecierile și notițele pe care le facem în etapa analizei candidaturii dumneavoastră, etc.
 
Limităm la datele necesare datele pe care le preluăm din CV, fără a putea avea un control total asupra datelor personale suplimentare pe care le furnizează un candidat din proprie inițiativă, dar pe care nu le vom prelua în aplicațiile noastre dacă nu ne sunt necesare.
 
Datele dumneavoastră personale nu sunt supuse unor procese decizionale individuale automatizate și nu sunt încadrate în categorii de profiluri de candidați. Astfel, evaluarea candidaturii depuse de dumneavoastră va fi evaluată direct de colegii noștri din departamentul de resurse umane, respectiv alte funcții decizionale asupra postului vizat, într-o interacțiune directă și nemijlocită de aplicații IT (cu rol decizional automatizat).

Scopul prelucrării datelor personale
Colectarea și prelucrarea datelor personale de candidatură ale dumneavoastră se realizează exclusiv în scopul specific de a efectua procesul de candidatură cu dumneavoastră și de a asigura ocuparea optimă a posturilor în cadrul companiei noastre. Aceste acțiuni sunt întemeiate legal pe consimțământul dumneavoastră, în contextul aplicării pentru postul pentru care noi lansăm procesul de recrutare.
 
În cazul în care vă facem o ofertă de muncă după finalizarea procesului de recrutare pentru postul pentru care aplicați și dumneavoastră acceptați oferta noastră de muncă, operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în calitate de viitor salariat se vor derula potrivit unor procese și proceduri distincte, necesare pentru încheierea contractului individual de muncă și, mai departe, pentru executarea contractului individual de muncă.
 
În cazul păstrării datelor dumneavoastră pentru procese de recrutare viitoare, conform prezentei note de informare, temeiul legal al prelucrării este consimțământul dumneavoastră liber, clar, neechivoc și special în acest sens. De regulă, datele dumneavoastră sunt înaintate numai serviciilor interne și departamentelor de specialitate ale companiei noastre care sunt responsabile pentru derularea procesului de candidatură aferent unui anumit post.
 
Operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul procesului nostru de recrutare și selecție sunt realizate atât prin mijloace automatizate (prin utilizarea unor aplicații – unde prelucrarea lor se realizează electronic), cât și prin implicarea personală a unor persoane cu capacitate decizională (unde prelucrarea se realizează atât pe suport fizic, cât și electronic). Uneori, la rândul nostru, ne ghidăm demersurile și deciziile după proiectele pe care le avem în curs sau le pregătim pentru clienții noștri (terți care beneficiază de serviciile noastre și, implicit, ale angajaților noștri).

Durata de păstrare a datelor de candidatură
De regulă, noi păstrăm datele dumneavoastră timp de șase luni de la momentul încheierii unui proces de candidatură parcurs fără succes. În cazul în care candidatura dumneavoastră a avut succes, noi vom păstra datele dumneavoastră colectate în legătură cu procesul de candidatură cel puțin atât timp cât se aplică obligații legale de păstrare sau cât nu sunt încă prescrise eventuale pretenții de drept. 

Stocarea pentru posturi publicate în viitor
Dacă nu vă putem oferi un post vacant la momentul respectiv, însă suntem de părere că profilul dumneavoastră ar putea fi relevant pentru posturi disponibile în viitor la noi în companie, vom stoca datele de candidatură personale ale dumneavoastră timp de douăsprezece luni, dacă vă dați acordul expres cu privire la o astfel de stocare și utilizare.

Cu cine partajăm datele și măsurile tehnice și organizatorice
Transmiterea datelor de candidatură personale ale dumneavoastră către alte companii nu se efectuează fără consimțământul expres al dumneavoastră, dat în prealabil. Datele de candidatură ale dumneavoastră nu sunt utilizate sau transmise către terți în alte scopuri.
Compania asigură măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor. Păstrăm datele personale în siguranță și luăm toate măsurile de protecție rezonabile pentru a face acest lucru.

Drepturile dumneavoastră
De regulă, aveți dreptul la acces, rectificare, ștergere, restricționare, portabilitate a datelor, revocare a consimțământului și opoziție (atunci când prelucrarea se bazează pe interesul nostru legitim). Revocarea consimțământului și opoziția (întemeiată) atrag după sine imposibilitatea utilizării viitoare a datelor dumneavoastră de către noi. În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dumneavoastră încalcă legislația privind protecția datelor sau că drepturile dumneavoastră în domeniul protecției datelor au fost lezate în alt fel, puteți să depuneți plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor, disponibilă la www.dataprotection.ro.
 
Dacă aveți întrebări sau solicitări cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați la adresa responsabilului cu protecția datelor numit la nivelul Grupului SIMACEK, respectiv la adresa de e mail dpo@simacek.ro.
SIMACEK Facility Services RO S.R.L.
Persoana de contact

SIMACEK Facility Services RO S.R.L.

Piața 14 Iulie Nr. 16 · 400325 Cluj-Napoca · România

Tel.
+40 264 402-780
Fax
+40 264 402-781
E-Mail
dpo@simacek.ro
Web
www.simacek.com