Prin sistemul nostru integrat de management (SIM) ne asigurăm că serviciile pe care le furnizăm clienţilor noştri sunt de cea mai ridicată calitate. Utilizarea de sinergii şi integrarea de resurse permite alcătuirea unui sistem de management eficient şi simplificat. Procesele şi procedurile sunt privite din mai multe unghiuri, pentru a identifica şi optimiza noi interfeţe ale acestora. Auto-evaluările regulate, cum ar fi auditările şi recenziile, necesare pentru a asigura conformitatea cu diferite standarde implementate în sistem, nu implică alte cheltuieli suplimentare.

 

Avantajele acestei abordări:

 • Evidenţiază potenţial pentru îmbunătăţiri
 • Eficientizează comunicarea
 • Facilitează şi îmbunătăţeşte analiza datelor
 • Dezvoltă capacităţile şi conferă flexibilitate
 • Sporeşte motivarea personalului datorită structurilor transparente
 • Măreşte gradul de instruire şi de conştientizare a personalului

 

Ne ghidăm activitatea în conformitate cu reglementările:

 • ISO 26000 (responsabilitate socială corporativă)
 • ISO 27000 (securitatea informaţiilor)
 • ISO 31000 (managementul de risc)
 • ISO 22000 (siguranţa alimentelor)
 • Standarde Internaţionale din domeniul alimentar

 

Sistemul nostru integrat de management este certificat în conformitate cu următoarele standarde:

 • ISO 9001 (managementul calităţii)
 • ISO 14001 (managementul de protecţie a mediului)
 • EMAS
 • OHSAS 18001 (managementul sănătăţii şi securităţii ocupaţionale)