Provocări ecologice
Creşterea gradului de conştientizare privind protecţia mediului în rândul angajaţilor, joacă un rol important în agenda SIMACEK, fiind o activitate inclusă periodic în instructajele efectuate de salariaţi. Astfel, angajaţii pot transmite informaţiile mai departe şi vor acţiona într-o manieră prietenoasă faţă de mediu chiar şi atunci când lucrează la birourile sau locaţiile clienţilor noştri. Pentru a sprijini implementarea strategiei noastre de durabilitate, am definit pe baza declaraţiei de mediu, următoarele obiective ecologice:

 

  • Economisirea de energie
  • Eliminarea emisiilor
  • Minimizarea utilizării de produse dăunătoare mediului
  • Reducerea cantităţii de deşeuri

 

Un pas important în angajamentul nostru ecologic, este publicarea voluntară a amprentei proprii lăsate asupra mediului. Datele au fost validate pe baza verificărilor efectuate de auditori independenţi.  Simacek Facility Management Group a fost mult timp implicată în activităţi de protecţia mediului, de aceea a tratat cu seriozitate acest aspect pe tot parcursul existenţei sale.

Provocări sociale
Ne străduim să aducem contribuţii importante societăţii, dincolo de obligaţiile noastre din punct de vedere legal. Noi credem că toate companiile au o responsabilitate socială, motiv pentru care este esenţial să facă tot ce le stă în putere pentru comunitatea în care trăiesc. Împreună cu promovarea unei dezvoltări durabile, un aspect cheie este includerea şi susţinerea minorităţilor la locul de muncă.

 

  • Egalitate de şanse şi tratament identic
  • Sprijin pentru femei
  • Asigurări de sănătate şi pensii
  • Includere şi integrare
  • Perfecţionare profesională şi înbunătăţirea imaginii anumitor profesii
  • Implicarea şi menţinerea angajaţilor

 

În probleme de durabilitate socială, SIMACEK se focalizaează în prezent asupra proiectelor de integrare şi migrare. Participarea unui număr mare de angajaţi la cursurile de limba germană este considerată o realizare esenţială, în 2011 proiectul nostru lingvistic fiind nominalizat la Premiile pentru Integrare din Austria.

Provocări economice
Atunci când ne selectăm partenerii de afaceri, ne asigurăm că şi aceştia au un comportament etic. Noi ne comportăm în mod responsabil şi sustenabil cu angajaţii, clienţii, partenerii şi furnizorii noştri. Ne desfăşurăm activitatea în mod echitabil în toate segmentele noastre de activitate, asigurându-ne de o transparenţă faţă de clienţii noştri prin documentaţia completă şi prin “Garantat, mai multă satisfacţie”. Asta înseamnă că tot personalul nostru - de la angajaţii de la faţa locului, până la la consiliul director - trebuie să furnizeze servicii de calitate superioară în fiecare zi. Implementarea continuă a strategiei noastre privind managementul diversităţii a produs deja îmbunătăţiri vizibile ale gradului de mulţumire şi fidelizare al clienţilor. Încurajăm în mod activ procesele de dezvoltare şi  calificare continuă şi ne asigurăm de existenţa unor condiţii adecvate pentru sprijinirea acestora.
Încă de la începutul preocupării pentru o dezvoltare durabilă, obiectivele noastre au fost de a ne menţine în orice moment un echilibru corespunzător şi de a rămâne conştienţi în mod activ de factorii economici, ecologici şi sociali.

 

SIMACEK Facility Management Group GmbH is member of: