“Podporte diverzitu - zabezpečíte príležitosť” – to je filozofia spoločnosti SIMACEK. Vnímame to s vážnosťou a uplatňujeme v praxi, ako to potvrdzuje aj náš jazykový projekt. Od roku 2010 poskytuje spoločnosť SIMACEK Facility Management Group GmbH všetkým svojim zamestnancom lekcie nemeckého jazyka zadarmo a tým pomáha získať výhodu prispôsobenia sa na novom pracovisku. Nie je prekvapením, že reakcia bola výnimočne pozitívna: v prvej fáze sa na lekcie zapísalo až 100 zamestnancov. Projekt bude pokračovať minimálne 3 roky a v tomto období sa bude konať až 350 lekcií. Spolupráca s rakúskym Fondom pre integráciu, najmä s Domom vzdelávania a profesionálneho vzdelávania (Habibisite), sme schopní poskytovať našim zamestnancom kvalifikovaných učiteľov. Obsah kurzov sa odvíja od profesijného a spoločenského prostredia našich zamestnancov.


Kurzy sa pôvodne konali na štyroch miestach vo Viedni a tento počet sa časom zvýšil. V súčasnosti sa kurzy konajú v centre ORF (sídlo rakúskeho rozhlasu), sídle Telekom Austria, BAWAG P.S.K., Raiffeisen Bank, KH Baumgartner Höhe, Siemens AG, Technickej univerzite vo Viedni a v hlavnom sídle spoločnosti SIMACEK.

Viac ako na asimiláciu zamestnancov rôzneho pôvodu do rakúskej kultúry sa jazykový projekt zameriava na vytváranie nových príležitostí. Cieľom nie je iba akceptovať rôznorodosť, ale podporiť ich aktívne – rovnako ako podporujeme integráciu.
V celkovom rámci CSR aktivít spoločnosti máme zámer viesť ekonomické, environmentálne a sociálne projekty so zameraním na podielnikov, zamestnancov, partnerov a zákazníkov a tiež na spoločnosť ako celok. Používanie jedného spoločného jazyka znamená, že ľudia ľahšie porozumejú nám a my lepšie porozumieme sebe – to je kľúč k integrácii. Jazykové kurzy podporujú ekonomické aj sociálne ciele našej CSR stratégie.
 

Dr Alexander Janda, generálny riaditeľ Rakúskeho integračného fondu hovorí: “Toto partnerstvo ukazuje, že úspešná integrácia si vyžaduje nové, inovatívne prístupy. Jazyk je kľúčom k integrácii do spoločnosti a aj na trhu práce. “ Sabine Schöffthaler, predsedníčka Habibi pridáva: “ S týmto vlajkovým projektom by sme chceli motivovať ostatné spoločnosti k praktikám spoločenskej zodpovednosti, - z ktorých budú mať nepochybné výhody. V spolupráci s podnikmi vyvíjame kurzy na mieru, ktoré poskytujú výnimočnú hodnotu za peniaze.” Spoločnosť SIMACEK využíva analýzu diverzity, aby konkretizoval špecifické potreby zamestnancov. Napríklad sme zistili, že mnohí zamestnanci nemôžu navštevovať pravidelné hodiny nemeckého jazyka z rodinných alebo sociálnych dôvodov a naša skúsenosť nám umožní zabezpečiť, aby projekt do budúcnosti rástol a rozvíjal sa.