Korporátna spoločenská zodpovednosť (CSR) patrí medzi kľúčové záujmy skupiny SIMACEK Facility Management Group, tradične zmýšľajúcej spoločnosti v oblasti facility služieb. Vnímame sa ako profesionálni partneri našich zákazníkov, odhodlaní poskytovať služby najvyššej kvality a udržateľnosti.

 

Zukunftssicher!

Zodpovednosť pre nás znamená korporátnu spoločenskú zodpovednosť a udržateľnosť. Veríme, že zodpovedné riadenie si vyžaduje vyrovnaný prístup k zabezpečeniu ekonomickej, environmentálnej a spoločenskej udržateľnosti.

 

Pracujeme v súlade s nasledovnými princípmi:
  • Zodpovednosť
  • Transparentnosť
  • Etické správanie
  • Ochrana záujmov našich podielnikov
  • Dodržiavanie zákona
  • Dodržiavanie medzinárodných štandardov správania
  • Dodržiavanie ľudských práv
 

3 DOBRÉ DÔVODY

Korporátna spoločenská zodpovednosť

Podielnici majú prospech z nášho zmyslu pre zodpovednosť.

Udržateľnosť

Sme udržateľná spoločnosť – ekonomicky, environmentálne aj spoločensky.

Čestnosť

Vďaka našim princípom sme v každom ohľade férovým partnerom.