V roku 1942 vo veku 28 rokov položil člen obchodnej rady Ladislav Adalbert Simacek a jeho manželka Helene Simacek základy spoločnosti SIMACEK Group, ktorá funguje už 72 rokov. Zakladateľ spoločnosti - neskorší majster cechu - začínal v oblasti ničenia škodcov a táto služba je v portfóliu služieb spoločnosti až do dnešných dní. Prikladal veľký význam školeniam a ďalšiemu vzdelávaniu, táto skutočnosť zostala motívom spoločnosti počas celej jej histórie.

 

V súčasnosti spoločnosť naďalej každoročne prijíma učňov v oblasti ničenia škodcov a čistenia pamiatok, budov a fasád a tiež na kancelárske pozície.

 

 

SIMACEK 1942
SIMACEK 1960
SIMACEK 1972
SIMACEK 1985
SIMACEK  2012
 
Helene Simacek mala vždy výnimočne vysoké štandardy kvality a služieb zákazníkom a to ju viedlo k vytvoreniu oddelenia upratovacích služieb v roku 1955. V roku 1979 sa úlohy generálneho riaditeľa spolu so svojou sestrou Dr.Christine Simacek ujal Peter Simacek. Peter Simacek zohral kľúčovú rolu v rozširovaní štandardov kvality v oblasti hygieny. Po jeho náhlej smrti vo veku 46 rokov v roku 1995 jeho sestra, ktorá nastúpila do spoločnosti v roku 1985, začala viesť spoločnosť sama. Sústredila sa na budovanie základne pravidelných zákazníkov a spoločnosť viedla až do roku 2006.
 
Jej neter Ursula Simacek, pravnučka zakladateľa spoločnosti nastúpila v roku 1998 a po odchode svojej tety do dôchodku sa stala generálnou riaditeľkou spoločnosti. Ursula Simacek zložila skúšky v odbore ničenie škodcov a upratovanie budov ešte počas štúdia komunikačných vied na univerzite. Zohrala významnú úlohu v úspechu spoločnosti, ktorá po jej nástupe do funkcie generálnej riaditeľky zaznamenala dynamický rast. Táto rodinná spoločnosť tretej generácie patrí v súčasnosti medzi top spoločnosti v Rakúsku a zamestnáva viac ako 7 000 zamestnancov v Rakúsku, strednej a východnej Európe. Vďaka neustálemu rozvoju facility služieb - vždy v súlade s najvyššími štandardami kvality - je spoločnosť SIMACEK jedným z hlavných hráčov v sektore facility služieb.

 

 

 • Familienalbum

  • Ladislav Adalbert Simacek

   Ladislav Adalbert Simacek

   Starý otec Ursuly Simacek

   Ladislav Adalbert Simacek

   Ladislav Adalbert Simacek

   Starý otec Ursuly Simacek

   Ladislav Adalbert Simacek sa narodil 20. novembra 1913 (†19. marca 2004) vo Viedni a bol vyštudovaným chemikom. Po ukončení štúdií sa stal generálnym riaditeľom spoločnosti Jencik Durchgasungstechnik, ktorá sa špecializovala na plynárenskú technológiu. V roku 1941 založil spoločnosť L. A. Simacek. V rokoch 1960 až 1979 bol majstrom cechu čističov budov a deratizérov. V roku 1963 mu bol udelený titul obchodného radcu. Deväť rokov neskôr, v roku 1972 bol ocenený zlatým radom za služby poskytované Rakúskej republike. V roku 1981 bol ocenený zlatým radom za služby poskytované mestu Viedeň.
  • Helene Simacek

   Helene Simacek

   Stará mama Ursuly Simacek

   Helene Simacek

   Helene Simacek

   Stará mama Ursuly Simacek

   Helene Simacek sa narodila 26. marca 1921 († 28.januára 2012) vo Viedni. Po ukončení školy pracovala spolu so svojím manželom Ladislav Adalbert Simacekom pre spoločnosť Jencik. V roku 1941 sa podieľala na založení spoločnosti L. A. Simacek, ktorú viedla spolu so svojím manželom.

  • Peter Simacek

   Peter Simacek

   Otec Ursuly Simacek

   Peter Simacek

   Peter Simacek

   Otec Ursuly Simacek

   Jediný syn Adalberta a Helene Simacekovcov, Peter Simacek sa narodil 19. júna 1949 (†26. januára 1995) vo Viedni. Peter začal pracovať pre rodinnú spoločnosť L. A. Simacek v roku 1962 vo veku iba 13 rokov. O štyri roky neskôr, v roku 1966 ukončil štúdium v odbore chémie. V roku 1985 bol predsedom obchodnej rady v Druhom obvode mesta Viedeň. Následne bol vymenovaný zástupným majstrom cechu čističov budov a bol mu udelený titul obchodného radcu.

  • Dr. Christine Simacek

   Dr. Christine Simacek

   Teta Ursuly Simacek

   Dr. Christine Simacek

   Dr. Christine Simacek

   Teta Ursuly Simacek

   Dr. Christine Simacek sa narodila 30. augusta 1946 vo Viedni. Po ukončení školy študovala v rokoch 1968 až 1973 právo na univerzite. V roku 1985 jej bol udelený titul obchodného radcu, tiež sa stala zástupným majstrom cechu deratizérov a zástupkyňou predsedu obchodnej asociácie v Druhom obvode mesta Viedeň. Až do roku 2006 bola generálnou riaditeľkou spoločnosti SIMACEK Facility Management Group GmbH.