Víziou spoločnosti SIMACEK je byť najlepším poskytovateľom v každej oblasti a v každom regióne nášho pôsobenia. Naším zámerom je pracovať udržateľným spôsobom, konať v záujme ľudí, ktorí nám pomáhajú dosahovať náš cieľ.

 

Byť najlepším pre nás znamená:

  • Byť žiadaným zamestnávateľom pre našich zamestnancov.
  • Poskytovať výnimočné služby našim zákazníkom.
  • Poskytovať výnimočnú kvalitu a bezpečnosť vo všetkých obchodných oblastiach.
  • Zabezpečovať rast ziskovosti a udržateľnosť.
  • Podporovať silu spoločnosti SIMACEK pomocou inovácií, školení a technológií.

 

Hodnoty našej spoločnosti sú:

  • Bezúhonnosť
  • Zodpovednosť
  • Ocenenie
  • Tolerancia
  • Orientácia na zákazníka

Tieto hodnoty a princípy sa vzťahujú na celý personál - od generálnych riaditeľov, našich zamestnancov až po našich obchodných partnerov.