Politika našej skupiny sa zakladá na integrovanom prístupe, ktorý zahŕňa nasledujúce kľúčové oblasti:

 

  • Manažment organizácie
  • Blaho zamestnancov
  • Pracovné postupy
  • Zvažovanie dopadov na životné prostredie
  • Praktiky čestného obchodu
  • Požiadavky zákazníkov
  • Orientácia na integráciu a spoločný rozvoj

 

Náš integrovaný systém manažérstva zabezpečuje dodržiavanie princípov v rámci organizácie aj na externej úrovni.