Miroslav Kotorík

Miroslav Kotorík

Konateľ spoločnosti / CEO

SIMACEK Facility SK, s.r.o.

 

Miroslav Kotorík je spoluzakladateľom pobočky SIMACEK Facility SK na Slovensku, ktorá bola založená v roku 2003. Osobne rozbehol dcérsku spoločnosť na Slovensku a založil prvú pobočku v Banskej Bystrici. Je zodpovedný za prudký nárast a vstúpenie spoločnosti SIMACEK na slovenský trh.

Ako konateľ a spolumajiteľ spoločnosti  osobne zodpovedá za nárast, rozvoj, implementáciu know-how, hospodárske výsledky, dlhodobú udržateľnosť a právnu ochranu spoločnosti. Implementuje vízie do prevádzky smerom k firme, tak aj smerom k zákazníkom.

 

V roku 2003 založil novú pobočku Zlaté Moravce. V roku 2004 založil pobočku Bratislava a v roku 2006 pobočku v Košiciach. V roku 2009 certifikoval spoločnosť na ISO 9001. V roku 2010 absolvoval kvalifikačnú skúšku na koncesovanú živnosť Varenie a výdaj stravy, ktorá oprávnila spoločnosť rozšíriť činnosť o varenie a výdaj stravy. V roku 2012 absolvoval skúšku bezpečnostnej triedy P potrebnej na udelenie licencie strážnej služby. V roku 2012 SIMACEK Facility získal licenciu na prevádzkovanie strážnej služby.

 

 

 

Ing. Boris Vrba

Ing. Boris Vrba

Výkonný riaditeľ / COO

SIMACEK Facility SK, s.r.o.
 

Ing. Boris Vrba po úspešnom absolvovaní štúdia na Žilinskej Univerzite v odbore prevádzka a ekonomika leteckej dopravy pôsobil  7 mesiacov v USA vo facility spoločnosti SAND COUNTY SERVICE COMPANY v štáte Wisconsin. Po návrate na Slovensko na jeseň roku 2009 chcel využiť nadobudnuté skúsenosti a nastúpil do spoločnosti SIMACEK Facility SK, s.r.o. na pozíciu obchodného manažéra pre región Považia.

 

V marci 2010 začal pôsobiť na pobočke Bratislava, kde mal možnosť využiť svoje prevádzkové skúsenosti na pozícii regionálneho riaditeľa. Na tejto pozícii pôsobil presne rok do marca 2011 a počas jeho pôsobenia zaznamenala pobočka nárast stability, obratu a taktiež zisku. V Banskej Bystrici bol menovaný na pozíciu finančného riaditeľa spoločnosti, ktorú zastáva do dnešného dňa. V apríli 2014 mu bola zverená do rúk aj celá prevádzka spoločnosti z pozície prevádzkového riaditeľa. V decembri 2014 sa označenie pozície zmenilo na COO (chief operating officer - výkonný riaditeľ). Na tejto pozícii zodpovedá za ekonomiku a operatívnu prevádzku spoločnosti.