Korporátna spoločenská zodpovednosť (CSR) a manažment diverzity sú kľúčové prvky v našom systéme manažmentu. Z tohto dôvodu sme vytvorili interný špecializovaný CSR tím, ktorého úlohou je zameriavať sa dôsledne na CSR projekty vrátane záujmov a aktivít v oblasti udržateľnosti, obchodu a diverzity. 

 

Kliknite na názov CSR projektu a dozviete sa viac