Úspech spoločnosti podmieňuje výkonnosť a kvalifikácia jej zamestnancov. Podobne pre uchádzačov je dôležité vedieť či budú môcť svoje špecifické znalosti v zamestnaní uplatniť. Zabezpečíme, aby sa zamestnávateľ a zamestnanec vzájomne dopĺňali – týmto spôsobom na pracovisku vyhráva každý. Našim firemným zákazníkom ponúkame množstvo personálnych riešení na pomoc pri výbere kvalifikovaného personálu, aký potrebujú, bez ohľadu na to či hľadajú ľudí na sezónne práce alebo na trvalý pracovný pomer. Pomáhame uchádzačom o prácu, ktorí si hľadajú krátkodobú prácu alebo stabilnú pozíciu, rýchlo nájsť čo potrebujú.

 

Unsere Leistungspalette:

 

 

  • Krátkodobí pracovníci
  • Personálne služby 
  • Externé spracovanie miezd
  • Dočasne pridelení zamestnanci

  • Rozvoj ľudských zdrojov
  • Personálne poradenstvo