Čakanie znamená stratený čas – a technické zariadenia sú srdcom každej modernej budovy. V spoločnosti SIMACEK sa staráme, aby technické zariadenia a vybavenie fungovali bezchybne, ponúkame non stop službu pre prípad poruchy vrátane preventívnej údržby, každý deň v roku. Udržiavame, servisujeme, kontrolujeme a opravujeme zariadenia, zabezpečujeme, aby boli v súlade so všetkými požiadavkami. Nie je potrebné dodávať, že zákazníkom poradíme pri plánovaní a stavbe technických zariadení.
 

 

Pripravení
 

Poskytované služby:

  • Technická správa budov

  • Údržba technických zariadení

  • Manipulácia s technickým zariadením

  • Inšpekcia a kontroly technického vybaveni

  • Opravy technického vybavenia

 

 

Je potrebné, aby elektrika a vykurovanie boli v prevádzke non stop bez prestávok, rovnako aj výťahy, ventilácia a klimatizačné jednotky. Pravidelnými kontrolami fungujúcich zariadení dokáže spoločnosť SIMACEK predĺžiť ich životnosť a znížiť riziko nepredvídateľných porúch. V zriedkavých prípadoch poruchy je náš tím ihneď k dispozícii, aby problém vyriešil.