Bezpečnosť je v súčasnosti pre mnohé spoločnosti najvyššou prioritou, začína uvedomením si rizík a nebezpečenstiev, ktorým ste vystavení. Poznáme všetky špecifické problémy a riziká rôznych oblastí – a ponúkame rad špecifických riešení pre ochranu priemyselných objektov proti týmto rizikám. Vďaka početným bezpečnostným službám a technológiám dokážeme zabezpečiť plnú ochranu vašich zamestnancov, budov a vybavenia.

 

Do radu nami poskytovaných služieb patrí:

  • Bezpečnostné koncepty a poradenstvo

  • Recepcia

  • Ochrana objektov

  • Strážna služba

  • Monitorovanie staveniska

  • Poštové služby

  • Bezpečnostné služby pri podujatiach

  • Pohotovostné služby pri spustení alarmu

V spoločnosti SIMACEK kladieme dôraz na prijímanie vysoko kvalifikovaných zamestnancov, ktorí stoja s nohami pevne na zemi a aj v komplikovaných situáciách si zachovávajú chladnú hlavu. Personál bezpečnostnej služby SIMACEK prechádza školením a neustálym vzdelávaním na tému zvládania konfliktov a psychológie správania sa v prípadoch núdze. Sú vyškolení napríklad aj na prípadné použitie defibrilátora.