1. Predmet a rozsah služieb

 

1) Predmetom všeobecných podmienok je používanie stránky spoločnosti SIMACEK Facility Management Group GmbH (ďalej SIMACEK).

2) Spoločnosť SIMACEK na svojej stránke ponúka informácie o svojej činnosti a spoločnosti svojim zákazníkom, partnerom, zúčastneným stranám, uchádzačom o zamestnanie a širokej verejnosti.

3) Návštevou stránok spoločnosti SIMACEK vyjadrujete súhlas so všeobecnými podmienkami používania stránky platnými v čase používania. Politika skupiny ako aj všeobecné podmienky (VP) sú vnímané ako súčasť internetovej publikácie, ktorých obsah si môžete kedykoľvek stiahnuť.

4) Spoločnosť SIMACEK si vyhradzuje právo meniť alebo vkladať doplňujúce informácie na stránke bez predchádzajúceho oznámenia v rámci právneho poriadku.

5) Spoločnosť SIMACEK nezodpovedá za správnosť a presnosť zverejnených informácií.

6) Ak sekcie alebo jednotlivé formulácie textu nie sú súlade alebo plne nekorešpondujú sú súčasnou platnou legislatívou, ich obsah a platnosť ostáva nedotknutá.

7) Stránka spadá pod ustanovenia rakúskych zákonov bez ohľadu na konflikt zákonov alebo možnosť určenia uplatniteľného zákona.

8) Návštevou a používaním stránky vyjadrujete súhlas s jurisdikciou Rakúska a s postupmi tu poskytovanými. Týmto sa vzdávate vášho práva napadnutia jurisdikcie, v iných prípadoch aplikovateľného.

 

2. Vyhlásenia

 

2.1. Odkazy a linky

 

1) Za priame a nepriame odkazy na externé webové stránky (“linky“), ktoré nespadajú pod operátora stránky, je operátor stránky zodpovedný iba v prípade ak si bol vedomý, že obsah stránky je nelegálny a technicky bolo možné a rozumné použitiu predísť.

2) Preto operátor stránky otvorene vyhlasuje, že v čase nastavenia prepojení a linkov na iné stránky  tieto nelegálny obsah neobsahovali.

3) Operátor stránky nemá dosah na súčasný a v budúcnosti použitý dizajn a obsah pripojených stránok. Preto sa výslovne dištancuje od obsahu pripojených/linkov na stránky, ktoré boli po prepojení zmenené. Za nelegálny, nesprávny alebo neúplný obsah vyplývajúci z použitia alebo zneužitia informácií, zodpovedá výlučne poskytovateľ stránky (operátor stránky), na ktorú link odkazuje, nie stránka, na ktorej sa link zobrazuje.

 

2.2. E-mail- Vyhlásenie

 

1) Kontaktný formulár a iné kontaktné údaje našej internetovej ponuky, medzi ktoré patria e-maily a telefónne čísla, ktoré sú dôverné.

Okrem toho, môžu údaje legálne obsahovať dôverné informácie. Pokiaľ nie ste zamýšľaným prijímateľom, nemali by ste otvárať e-maily (kontaktné formuláre) ani používať, meniť, zdieľať alebo reprodukovať pripojené dokumenty. Pokiaľ ste tento e-mail obdržali omylom, láskavo vás žiadame, aby ste odosielateľa informovali a predmetný e-mail aj s prílohami ihneď vymazali.

2) Spoločnosť SIMACEK nenesie zodpovednosť za chybu prenosu.

3) Nenesieme zodpovednosť ani za nesprávny alebo neúplný prenos informácií touto e-mailovou správou, za meškanie tejto správy, ani obsah správy, ktorý bol zmenený.

 

 

2.3. Ochrana údajov *

Používanie sietí Facebook, Twitter a Sociálnych Plug-Ins

 

 1) Snažíme sa prepájať a postúpiť vás na stránky, ktoré majú rovnaké štandardy ochrany súkromia a bezpečnosti ako my. Keď našu stránku opustíte, nedokážeme zabezpečiť mieru ochrany súkromia a osobných údajov vo vzťahu k iným stránkam. Odporúčame preto, aby ste konali opatrne a prečítali si vyhlásenia o ochrane súkromia na iných stránkach.

2) Naše stránky využívajú sociálne „plugins“ poskytované sociálnou sieťou facebook.com, ktorú prevádzkuje Facebook Inc., 1601 S. CaliforniaAve, PaloAlto, CA 94304, USA ("Facebook"). Plugins sa identifikujú logom Facebook alebo pridaním "Facebook SocialPlug-In".

A plugins sociálnej siete Twitter, ktorú prevádzkuje MediaSift Ltd, Building L033, London Road, University of Reading, Reading, RG1 5AQ, UK. Plug-in je označený logom Twitter logo a slovom "Twitter".

3) Intergáciou plug-ins sociálne siete Facebook / Twitter získavajú informácie o vašom pripojení na konkrétnu stránku na našich webových stránkach. Keď navštívite naše stránky, ktoré obsahujú plugin, váš prehliadač vytvorí priame spojenie na servery Facebook / Twitter. Obsah plugins Facebook / Twitter sa zobrazí priamo vo vašom prehliadači, ktorý vloží spomínané na stránku. Tento systém sa spustí pri aktivácii plugins aj v prípade ak nemáte konto na Facebooku alebo nie ste momentálne prihlásený. Ak ste prihlásený, Facebook dokáže prepojiť vašu návštevu na vaše konto. Pokiaľ máte do činenia s plugins, napríklad kliknete na tlačidlo „Like“ alebo necháte odkaz, korešpondujúca informácia (vrátane IP adresy) sa z vášho prehliadača prenesie priamo na server konkrétnej sociálnej siete (v USA alebo UK) a uloží sa. Informácia sa môže publikovať na sociálnych sieťach a zobraziť vašim priateľom na Facebooku alebo nasledovateľom na Twitteri.

4) Pri návšteve stránky, kde je umiestnený plugin, sa majiteľovi pluginu prenášajú nasledovné údaje:

  • IP adresa
  • Verzia prehliadača a operačného systému
  • Pôvod návštevníka (referenčnej stránky) pokiaľ bol presmerovaný z inej stránky
  • Rozlíšenie obrazovky
  • Inštalované plug-ins, napr. Flash a Adobe Reader
  • URL stránky na webstránke, uložené tlačidlo „Like“.
  •  

5) Zabrániť prenosu údajov môžete ak upravíte bezpečnostné nastavenia prehliadača, ktorý používate (napr. Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, Safari). Úprava prehliadača závisí od konkrétneho prehliadača. Presné inštrukcie nájdete v nastavení „Pomoc“ vo vašom prehliadači. Tu je potrebné zakázať Facebook / Twitter Cookies. Upozornenie: Ak si neželáte, aby Facebook / Twitter zbierali údaje o vás cez našu stránku, musíte sa pred návštevou našej stránky z Facebooku / Twitteru odhlásiť. Neručíme za prípadné používane vašich údajov sociálnymi sieťami Facebook / Twitter..

6) Pre viac informácií o účele a rozsahu zhromažďovania údajov pre ďalšie spracovanie, ako aj o vašich právach v tomto ohľade a o nastaveniach ochrany súkromia kontaktujte Facebook / Twitter.

>Facebook

>Twitter

 

 

3. Autorské práva a právo na ochrannú známku

 

1) Všetky dokumenty zverejnené na našej stránke (napr., súhlas s ochranou údajov, bezpečnostná politika) a použité materiály (napr. fotografie, návrh stránky) ako aj iné použitie tejto stránky sú predmetom autorských práv. Akékoľvek využívanie nad rámec osobného a informatívneho použitia (napr. na komerčné účely) nie je povolené.

2) Operátor webovej stránky sa snaží získať autorské práva na grafiku, zvukové dokumenty videosekvencie a texty a používať vlastné zvukové dokumenty, grafiku, videosekvencie a texty alebo grafiku, zvukové dokumenty, grafiku, videosekvencie a texty, ktoré sú určené na voľné použitie. Na prípadné ochranné známky a značky tretích strán v ponuke internetovej stránky sa vzťahujú ustanovenia príslušného zákona o ochrannej značke a vlastníckych právach registrovaných majiteľov. Len na samotnú zmienku o ochrannej známke sa práva tretej strany nevzťahujú! Autorské práva na publikované predmety vytvorené operátorom stránky sa vzťahujú len na operátora stránky.

3) Kopírovanie alebo reprodukovanie (vrátane vytlačenia na papier) celej stránky alebo jej častí je povolené len za účelom žiadosti (perspektívneho zákazníka alebo zákazníka) spoločnosti SIMACEK alebo za účelom používania stránky pri hľadaní zamestnania. Akékoľvek duplikovanie alebo používanie, úprava alebo publikovanie  za účelom iným ako vyššie spomenutým, je bez písomného povolenia operátora stránky zakázané.

4) Názov SIMACEK Facility Management Group GmbH, príbuzné názvy, logá, emblémy a ostatné sú predmetom autorských práv.

5) Možnosť využitia obsahu výlučne na súkromné a informatívne účely je povolené bez porušenia autorských práv.

 

4. Ochrana údajov

 

1) Spoločnosť SIMACEK pripisuje ochrane dát vysokú dôležitosť a osobné údaje a sú prísne dôverné.

2) Údaje o vás, ktoré získavame cez našu stránku sú využívané len na účely vami požadované a tretím stranám sú poskytované v rámci politiky ochrany údajov našej spoločnosti. Ak je v rámci internetovej ponuky možnosť zadať osobné alebo obchodné údaje (e-mailová adresa, meno, názov spoločnosti, telefónne číslo, adresy), uvádzanie týchto údajov je na báze dobrovoľnosti

Odporúčame vás na našu Politiku bezpečnosti. Prosím, prečítajte si všeobecné informácie podľa čl.5 Zákona o elektronickom obchode.

 

Všetky práva na obsah tejto stránky vyhradené. Práva sa vzťahujú aj na ochranné značky a logá.