CSR и свързаното с нея управление на разнообразието са една от насоките в нашата система за управление. Ние сме създали отделно звено по CSR в компанията, което постоянно участва в CSR-проекти. Тук влизат теми и дейности в областите устойчивост, икономика и разнообразие.

 

Това е писъкът на нашите страхотни CSR-проекти.

SIMACEKCSR Серия от колонки във вестници и списания
CSR-проект